top of page
  • Writer's pictureJeroen Naudts

Is jouw persstrategie nog up-to-date? Check deze 4 punten.

Updated: Oct 22, 2020

Hoe kom je met jouw organisatie in de pers? Op het eerste gezicht lijkt het alsof er weinig is veranderd tijdens de voorbije vijf jaar. Dat is gedeeltelijk ook zo. Toch zijn er vier trends waarmee je best rekening houdt in jouw persstrategie om up-to-date te blijven.

Twijfel je of deze vier trends al in bod komen in je persstrategie of wil je sowieso meer te weten komen? Schrijf je dan in voor onze opleiding persstrategie.

1. Zijn in jouw persstrategie data ook belangrijk geworden?

Wat is de impact van je persbericht? Vijf jaar geleden was het voldoende om jouw persbericht aan de verschillende media te bezorgen. Maar intussen moet je meer zicht hebben dan enkel de verstuurde mails naar journalisten.


Hebben zij jouw mail ook geopend en eventueel doorgeklikt? Indien ja, op welke links? Deze data geven je diepgaander inzicht in de impact van jouw persbericht en zijn een essentieel onderdeel van jouw persstrategie. Tools zoals Prezly spelen hier perfect op in en bieden je inzicht in jouw (pers)data.

2. Pas je het persbericht aan op basis van de journalist(en) die je wil bereiken?

Eén persbericht voor alle journalisten in jouw adresbestand? Die tijd is ook voorbij. Geen ‘one fits all’-aanpak meer om journalisten te bereiken. Net zoals voor je communicatiestrategie is het belangrijk is om voor je persstrategie (buyer) persona’s op te stellen. Afbakening van profielen van journalisten die naar een bepaald soort informatie op zoek zijn.


Op die manier krijg je ook dieper inzicht in de verschillende deelgroepen in je persbestand. Inspelen op die verschillende behoeftes gebeurt dan ook met verschillende persberichten. Het vraagt meer tijd; maar de impact van je persbericht zal ook navenant groter zijn.
3. Bezorg je naast foto's ook al video?

Vijf jaar geleden was het belangrijk om verschillende foto’s te voorzien bij jouw persbericht. Voldoende kwaliteitsvol en bij voorkeur ook een aantal ‘staande’ en ‘liggende’ foto’s. Maar stilaan is ‘video’ de nieuwe ‘foto’.

De vraag vanuit journalisten om bewegend beeld te krijgen (in de vorm van video) wordt steeds groter. Vroeger lag de focus op de gedrukte kranten en tijdschriften, maar intussen hebben deze print media vaak ook digitale kanalen waar content voor geschreven wordt. En dan wordt video zeker interessant; aangezien video op sociale media sterk werkt.


Ruwe videobeelden aanbieden, aanvullend op fotomateriaal is dan ook een evolutie waar je als organisatie best stilaan werk van maakt. Bovendien hoeft dat niet altijd professioneel gefilmd te zijn. Een degelijke video van je smartphone kan al volstaan.

4. Denk je al breder dan de 'klassieke journalist'?

Waarom wil je in de pers komen? Heb je daar al eens dieper over nagedacht? Meestal is het antwoord: omdat het een relatief goedkope manier is waar je op een geloofwaardige manier je verhaal bij een specifieke doelgroep kan brengen. In vele gevallen is die specifieke doelgroep dan gelijk aan de lezers/volgers van bepaalde media.

Intussen hebben media hun monopolie op exclusieve en geloofwaardige aandacht verloren. Naast hun ‘klassieke’ model is er influencermarketing ontstaan. Een concept waarbij influencers op korte tijd ook relatief snel een grote groep mensen bereiken. En bij goede influencers is de geloofwaardigheid zeker geen probleem.

Het is niet toevallig dat veel PR-bureaus op hun persmomenten ook steeds vaker influencers uitnodigen. Waarom zou jij dan naast jouw adressenbestand van journalisten geen influencers inschakelen om de boodschap van je organisatie uit te dragen?

Ontdek nog meer tijdens onze opleiding persstrategie

Veel succes met deze vier evoluties op vlak van persstrategie! Wil je nog meer inspiratie over hoe je met jouw organisatie in de pers kan komen? Schrijf je dan snel in voor onze opleiding persstrategie.

419 views0 comments
bottom of page